KUNSTEN Å VENTE

Vinteren har til alle tider vært ventetid for både mennesker, dyr og planter.
Advent forbindes med ventetiden fram mot den kristne julehøytiden. Men julefeiring er mye eldre enn kristendommen. Navnet jul stammer fra norrønt JOL hvor midtvinterdagen ble feiret med ofringer og fest i påvente av at sola skulle snu og jordas fruktbarhet skulle komme tilbake.
Da den kristne julen ble innført forsøkte man å stoppe hedenske ritualer. Derfor fikk den kristne høytiden overta det hedenske navnet «jul». Med kristendommen kom europeiske kulturtradisjoner til Norge. Høykultur i form av kirkekonserter, kor og avanserte kunstneriske dekorasjoner blandet seg med hedenske tradisjoner hvor dans rundt grantrær og overtro om at det var nisser på låven som krevde grøt.
I dag har den kommersielle amerikanske versjonen av jul blitt den dominerende. Den spiller på hybriden av begge tradisjoner; med både nisser og jesusbarn, og forvandler alt til en høytid for shopping og konsum. Kommersielle adventskalendere er derfor laget med luker fylt med sjokolade, plastleker, sminke og alkohol.

Den tyske kunstneren Ditteke Waidelich fikk ideen til å lage en annerledes adventskalender i Norge. Hun ble fascinert av det norske ordet AD-VENT fordi det har en dobbelt betydning. Prosjektet spiller på det å «vente» som en kunst i seg selv: “Ventetiden blir et rom for refleksjon og opplevelser i form av kunst. Kunsten kan overraske, irritere og skape undring, den kan også skape åndelige rom. Kunsten kan lyse opp i mørke, eller bare opplyse, stille spørsmål eller uttrykke følelser. Kunsten er verdt å vente på. I en tid hvor konsum har tatt over for åndelige opplevelser synes jeg det gir mening å skape en ny type kalender”.
AD_VENT bruker dører i byen som luker i kalenderen. Nummeret på lukene er dørenes ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av kunstopplevelser, som er uavhengig av religiøse, ideologiske og kommersielle føringer. Derfor er alle opplevelsene gratis.
I år har Waidelich invitert kunst kurator Helga Marie Nordby, musikkviter/ kunstner Hild Borchgrevink og forfatter Eivind Hofstad Evjemo til å utvikle en pilot for Oslo med foreløpig 7 events bak lukene. Det er allerede planer om at AD_VENT fra neste år skal bli en 24 lukers kalender med dører som åpner seg, -kanskje i hele Norge. Med støtte fra Oslo Kommune Kulturetaten og KORO vil prosjektet AD_VENT vises en Beta versjon i desember 2019.
Når dørene går opp vil byens befolkning få oppleve musikk, litteratur, billedkunst, teater og performance. Innholdet holdes hemmelig men adressene blir offentliggjort. Slik beholdes spenningen og overraskelsesmomentet helt til luken åpner seg.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram